2016 рік

ПРОТОКОЛ

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ГРОМАДЯН  СЕЛА ДЕМІВКА

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Які  відбулись  22 березня 2016   року.

          

             Голова зборів       Кифоренко П.Є.

             Секретар  зборів    Івасенко В.С.

              Присутніх на  зборах   -  108  чол.

 

             Присутні запрошені :

             Пустовий С.М. - голова райдержадміністрації

             Рудцкий В.А. -  в.о. воєнкома.

             Дяков П.С.- редактор газети «Чечельницький  Вісник»

         

                                      ПОРЯДОК                  ДЕННИЙ :

1.Звіт сільського  голови про  роботу за звітний період .

2.Звіт дільничного інспектора  міліції  щодо дотримання  правопорядку  на  території  сільської ради.

3.Про виділення пасовища на площі яка була зайнята під старим садком .

4.Розгляд заяви депутата сільської ради Максименка О.Д. «Про діяльність орендаря центрального  ставка».

          1.СЛУХАЛИ:

Звіт   сільського голови  Кифоренка П.Є. про свою  діяльність за звітний  період.                             

Доповідає  сільський голова      Кифоренко П.Є.

                                Доповідь додається.

         ВИРІШИЛИ:          Рішення «Звіт   сільського голови Кифоренка П.Є.про свою  діяльність за звітний  період  » - прийнято одноголосно.

                                          Рішення  додається.

                2.СЛУХАЛИ:

Звіт дільничного інспектора   . щодо дотримання  правопорядку  на території  сільської ради.

                                    Звіт додається.

ВИРІШИЛИ:  Рішення «Звіт дільничного інспектора  

щодо дотримання  правопорядку на території  сільської ради.» - прийнято одноголосно.

                          Рішення  додається.           

     3.СЛУХАЛИ:

  Про виділення пасовища на площі яка була зайнята під старим садком

Інформує секретар сільської ради   Івасенко В.С.

                                    Інформація додається.

ВИРІШИЛИ:  Рішення «Про виділення пасовища на площі яка була зайнята під старим садком» - прийнято одноголосно.

                          Рішення  додається.

     4.СЛУХАЛИ:

Розгляд заяви депутата сільської ради Максименка О.Д. «Про діяльність орендаря центрального  ставка» .

Інформує депутат сільської ради Максименко О.Д.

                                    Інформація додається.

ВИРІШИЛИ:  Рішення «Про діяльність орендаря   центрального  ставка» - прийнято одноголосно.

                          Рішення  додається.

             ГОЛОВА      ЗБОРІВ                                       Кифоренко П.Є.

 

             СЕКРЕТАР ЗБОРІВ                                         Івасенко В.С.

 

 

Україна

ДЕМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ЗАГАЛЬНІ  ЗБОРИ     ГРОМАДЯН

 

 

22  березня  2016 р.

 

Звіт   сільського голови

 про роботу  за звітний  період 

 

                                Загальні збори громадян села в и р і ш и л и : 

1. Звіт   сільського голови  Кифоренка П.Є.  про  роботу за звітний період - прийняти до відома.

 

2.Виконкому сільської Ради :

-координувати роботу з громадськими  організаціями села, підтримувати  тісний зв’язок  з дільничним інспектором  РВ УМВС,

-своєчасно реагувати на усні та письмові звернення громадян;

 

3.Сільському голові Кифоренку П.Є.

-активніше співпрацювати з  керівниками агрофірм ,Демівською  середньою загальноосвітньою школою 1-111 ст.  лікарською амбулаторією загальної практики сімейної медицини  ,іншими організаціями різних форм власності з питань  широкої  участі  підлеглих трудових колективів в суспільно-політичному житті села, його економічного розвитку.

-покращити  роботу ради ветеранів по поліпшенню  соціального  захисту найбільш незахищених верств населення села, одиноких престарілих, інвалідів ,дітей  сиріт та напівсиріт, багатодітних сімей.

- провести роботу з орендарями ставків на території сільської ради щоб можна було купляти рибу в продовж року на потреби жителів.

 

4.Директору комунального підприємства «Демівка»Демівської сільської ради

проводити збір твердих побутових відходів по вулицях в останню суботу місяця.

 

5. Рекомендувати депутатам сільської ради  приймати активну участю  в житті  села.

 

 

    СІЛЬСЬКИЙ    ГОЛОВА                             П.Є.Кифоренко

 

 

 

 

Україна

ДЕМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ЗАГАЛЬНІ  ЗБОРИ     ГРОМАДЯН

 

 

22.03.2016  року      

 

Звіт дільничного інспектора .

 щодо дотримання  правопорядку 

на території  сільської ради.

 

Загальні збори громадян села в и р і ш и л и :

 

1.Звіт дільничного інспектора  Чечельницького  РВ УМВС   Шарапанівського М.М...

прийняти до відома.

2.Для покращення профілактичної роботи та попередження правопорушень

зобов’язати  виконком сільської Ради :

2.1.Посилити контроль за дотриманням  розпорядку роботи  приватних торгових

точок ,барів, дотримання ними правил торгівлі.

2.2.На засіданнях  виконкому сільської Ради заслуховувати звіт дільничного інспектора

про стан правопорядку на території  села.

3.Громадським організаціям, депутатам сільської Ради, членам виконкому співпрацювати з правоохоронними органами по профілактиці  правопорушень в с. Демівка.

     

               

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                П.Є.Кифоренко

 

 

 

Україна

ДЕМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

ЗАГАЛЬНІ  ЗБОРИ     ГРОМАДЯН

 

22.03.2016  року        

 

 Про виділення пасовища

на площі яка була зайнята

під старим садком

 

           Загальні збори громадян села в и р і ш и л и :

 

Інформацію секретаря сільської ради взяти до відома та рекомендувати директору КП «Демівка» Демівської сільської ради провести списання садка  та організувати його вирубку .

А на площі , яка знаходиться під старим садком створити  громадське пасовище за рахунок  земель державної власності сільськогосподарського призначення.

 

     

               

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                П.Є.Кифоренко

 

 

 

 

Україна

ДЕМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

ЗАГАЛЬНІ  ЗБОРИ     ГРОМАДЯН

 

22.03.2016  року        

 

 Про діяльність орендаря

центрального  ставка

 

 

           Загальні збори громадян села в и р і ш и л и :

 

Інформацію депутата сільської ради взяти до відома та рекомендувати орендареві Атаманенко О.М. дослухатися до жителів села.

1.      Проводити спуск води згідно із законодавством та в стислі строки , щоб не допускати зниження рівня водив криницях .

2.       Задовольнити потреби жителів села у придбані риби на протязі всього року.

     

               

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                П.Є.Кифоренко

Виступ дільничного.

Шановні присутні !

        Проводячи  аналіз  стану справ  по забезпеченню  належного  правопорядку та ведення боротьби зі злочинністю  свідчить, що незважаючи  на  здійснення  ряду  оперативно – профілактичних заходів,  оперативна та криміногенна  обстановка  на  території району  залишається напруженою.

        Протягом 2015 року  з  території  Демівської  сільської  ради  до  Чечельницького райвідділу  надійшло  36  заяв  та повідомлень  про злочини та правопорушення,  із них :

-         про крадіжки – 10 заяв,

-         про дрібне хуліганство – 7,

-         про вчинення насильства в сімї – 5,

-         про тілесні ушкодження – 5,

-         про погрози вбивством та фізичною розправою – 8,

-         про пошкодження майна – 1.

     В загальній структурі злочинів, скоєних в селі та районі взагалі,домінують крадіжки приватного майна громадян, крадіжки з нежилих  будинків, догляд за якими не  здійснюють самі власники, також колективного та державного розкрадання,  зловживання владою та службовим становищем,  ухилення від сплати податків суб’єктами підприємницької діяльності, спричинення тяжких  та середнього ступеня  тілесних ушкоджень, вбивств, шахрайств, вимагань та інші.  Майже всі   види злочинів, перераховані вище,  скоюються  з корисливою  метою  і скоєння їх  тісно пов’язане  з  важким  матеріальним становищем, яке склалося в суспільстві.  Це  підтверджує  специфіка всіх злочинів, скоєних, зокрема, в селі Демівка, адже всі вони скоєні  зкорисливих мотивів, заради  наживи.

       Крім  цього фактору  головними  негараздами  такого стану справ  по  посяганню  на приватну власність  громадян, підприємств та держави є, в першу чергу,  незайнятість населення, пониження життєвого рівня окремих категорій людей, послаблення виховної та профілактичної роботи з боку  місцевих та правоохоронних органів, а також навчальних закладів.

       Незважаючи  на це,  правоохоронні  органи  знаходять шляхи  вирішення даних проблем, проводиться певна робота адміністративно –профілактичного  та  кримінального  впливу.  Так, за різного роду порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 38 жителів села.

      Взагалі у 2015 році  до відповідальності за різні види адміністративних правопорушень притягнуто 902 жителів району.

      Таких  порушень могло б не бути, або бути набагато менше, якби не певна, хоча і мізерна, частина населення не будувала свій протиправний бізнес на торгівлі спиртним, а цим ми могли б зберегти життєві долі багатьох людей.

     Потребує термінового вирішення питання наведення належного порядку серед   не благодійних сімей, де батьки зловживають спиртним або просто не займаються вихованням дітей, діти цих сімей, як правило, віддані самі собі, а їх незайнятість в подальшому приводить до вживання наркотиків, алкоголю, скоєння злочинів та правопорушень.

     На закінчення свого виступу  хочу подякувати  сільському голові  Кифоренку Павлу Єфремовичу за  надання  посильної  допомоги  в  підтриманні  правопорядку  в  селі,  а  також  всім  жителям  села,  які  небайдуже  відносяться  та  приймають  активну  участь  в  громадському  житті села, допомагають  в  підтриманні  порядку  та спокою  в  ньому, адже належний порядок  в громаді залежить не тільки  від роботи міліції, але й від Ваших  розважливих  та  розумних  дій.

 

Виступ секретаря.

Шановні присутні !

 

Вчора 21.03.2016 року було проведено обстеження  старого садка та складено Акт на визначення придатності його використання .

         В Акті було відзначено, що садок був посаджений на протязі 1955-1963 років. На даний час садок сильно заріс парослями кущових дерев, багато плодових дерев висохли. Площа садка заросла поодинокими соснами , грушами - дичками, кущами шипшини.

          При обстеженні комісія зробила висновок, що дані багаторічні насадження не враховуючи вік дерев - це більше 53 років, із яких більше 25 років ніхто не проводив догляд прийшли в непридатний стан для подальшого їх використання за призначенням.

         Враховуючи висновки викладені комісією в акті від 21.03.2016 року прошу вас  рекомендувати КП «Демівка» Демівської сільської ради садок списати та провести його зрізання, а на площі яка знаходиться під садком створити громадське пасовище за рахунок земель державної власності сільськогосподарського призначення.

 

 

Виступ Максименка О.Д.

 

Доброго дня шановні присутні.

Я хочу донести до вашого відома хоча багато хто із присутніх із вулиці Комбрига Б.Кифоренка та 8-го Березня неодноразово й сам стикався із цією проблемою – це зниження рівня води в криницях коли спускають ставок і не спішать його заповнювати. Де брати людям воду нашому орендареві байдуже.

Ми не заперечуємо щоб Атаманенко Олександр його орендував, але було б великим проханням проводити спуск води в стислі строки без заподіяння шкоди людям та згідно законодавства .

          І ще одне прохання. Це ставок в селі є ,а риби придбати цілий рік неможливо трапляються такі обставини як піст, похорони, обіди а люди поїхати кудись не мають всі змоги         . Прохання  розраховувати вилов риби із заготівлею для продажу на весь рік. У мене це все.